Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
585 postów 2524 komentarze

slepa manka

Ślepa Mańka - Czasami udajac slepa, mozna dokladniej obserwowac otoczenie.

Niemiecki interes na Ukrainie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dla uważnych obserwatorów konfliktu etnicznego na Ukrainie, coraz wyraźniej widać cele polityki niemieckiej, która od ponad tysiąca lat realizuje "parcie na wschód" celem uzyskania przestrzeni życiowej, by całkowicie zdominować Słowian.

Patrząc z boku na rozgrywający się ukraiński dramat, którego zakładnikami jest ludność cywilna, skutecznie odurzona pro unijną i banderowska propaganda, jako główne siły sprawcze owego konfliktu oraz pośrednich agresorów postrzegamy USA i Rosje. Widzimy też biedną Unie Europejską, przymuszaną i szantażowaną przez USA do włączenia się w niepotrzebne i szkodzące jej gospodarce sankcje ekonomicznych (na razie) wobec Rosji.

Coraz częściej jednak podnosi się glos, że główną silą sprawcza konfliktu na Ukrainie są właśnie podporządkowujący sobie cala Europę Niemcy. Ich ponad tysiącletnie parcie na wschód, celem zdobycia terenów, określanych przez nich jako „przestrzeń życiowa”, drogą militarnego podboju zawsze kończyło się dla Niemiec klęską.

Warto przy tym nadmienić, że zarówno dla arystokracji niemieckiej  jak i dla zwykłego Niemca, Słowianie zawsze byli rasą pośledniejszą, co wyraził zarówno Hitler, jak również arystokrata von Stauffenberg. Według nich Słowianie mają znać tylko znaki drogowe i umieć liczyć do dziesięciu. Taki obraz Słowian jest również zakodowany  wśród dzisiejszych niemieckich elit. Nie miejmy złudzeń co do tego, choćby się nie wiadomo jak zaklinali, że jest inaczej.

Warto również zauważyć,  że pokój w Europie panował od końca drugiej wojny światowej do momentu zjednoczenia Niemiec. W wyniku upadku projektu polityczno-gospodarczego zwącego się ZSRR pojawił się szereg państw narodowych stworzonych na zrębach byłych republik radzieckich. Uniezależniły się także państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te, po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, poszukując gwarancji bezpieczeństwa zaczęły budować własne sojusze. Jednak zjednoczone już Niemcy, którym projekt „Heksagonale” zaczął przeszkadzać w osiągnieciu dominacji w Europie, roznieciły konflikt etniczny w Jugosławii. Zrobiły to na tyle skutecznie, że państwa tworzące wzajemną grupę bezpieczeństwa po dziś dzień do projektu nie wróciły.

W miarę rozszerzania się konfliktu na terenach byłej Jugosławii, do gry przystąpiły Stany Zjednoczone, których  jedynym celem, podobnie jak Niemców,  było wyeliminowanie wszelkich wpływów rosyjskich z terenów Europy Środkowo-Wschodniej. W owym czasie Rosja, która przejęła schedę po ZSRR, przechodziła swoja smutę. Podporzadkowanie dawnej Jugosławii, przyniosło zamierzony efekt i zakończyło się jej kompletnym rozpadem. Okrojono również naturalnego sojusznika Rosji - prawosławną Serbię. Doszło do tego na skutek działań militarnych, podjętych przez lotnictwo amerykańskie. Efektem zniszczenia Jugosławii jest przyjęcie dawnych sojuszników ZSRR do polityczno-gospodarczego organizmu zwanego Unią Europejską, w której niemiecka hegemonia jest coraz bardziej widoczna.

Jak wiemy, pierwsza decyzją unijnego molocha  było odebranie suwerenności państwom członkowskim poprzez wprowadzenie europejskiej unii walutowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że o ile wszystkie unijne instytucje znajdują się w Brukseli,  Europejski Bank Centralny zlokalizowano na terytorium Niemiec  - we Frankfurcie nad Menem. Tam też decyduje się o podaży pieniądza na europejskim rynek gospodarczym. Nie powinno nikogo więc dziwić, że Niemcy wykorzystują ów fakt do zdobycia pozycji jedynego hegemona i decydenta w Europie.

Wobec krajów Europy Wschodniej przyjmują taktykę całkowitego podporzadkowania ich gospodarek, celem dostosowania wyłącznie do aktualnych potrzeb gospodarki niemieckiej. Wykorzystując prawo Unii Europejskiej, powoli zaczynają rugować przemysł ciężki i jakąkolwiek samodzielną produkcję, która mogłaby konkurować z wyrobami niemieckimi. Równocześnie przejmują w tych krajach handel hurtowy i detaliczny. Dla Niemców kraje Europy Środkowo-Wschodniej są więc tylko i wyłącznie rynkiem zbytu. Prawdopodobnie aż 80% prasy ogólnopolskiej i regionalnej jest w rękach niemieckich.  Podobnie wygląda sprawa z internetowymi portalami informacyjnymi. Nie dość, że uczynili naszą gospodarkę prawie całkowicie zależna od gospodarki niemieckiej, to jeszcze nas urabiają jak tylko chcą, co też widać wyraźnie na przykładzie konfliktu etnicznego na Ukrainie.

Obserwując zamachu stanu na Ukrainie, widać wręcz gołym okiem ich perfidną robotę. Postępują dokładnie tak, jak w przypadku dawnej Jugosławii, żerując na konflikcie narodowościowym.  W przypadku Bałkanów mieli oni jednak wolną rękę, ponieważ Rosja po upadku ZSRR borykała się z własnymi problemami. W owym czasie Jugosławia była więc dla Rosji tematem drugiego planu wobec swych własnych tendencji odśrodkowych i grabieży bogactw naturalnych, dokonywanych głównie przez wpływowych rosyjskich Żydów. Po epizodzie z pijanym Jelcynem nastały czasy charyzmatycznego prezydenta Putina. Zaczęła się walka z nowobogackimi oligarchami, czego przykładem był proces Chodorkowskiego. Po jego aresztowaniu  pozostali aferzyści zaczęli uciekać z Rosji.  Putin w szybko podporządkował sobie kraj i wkrótce Rosja powróciła na arenę międzynarodową jako istotny i liczący się gracz. Pomógł jej w tym amerykański prezydent G.W. Bush, który nazwał Putina swoim najlepszym przyjacielem. Amerykanie musieli kokietować Rosjan chcąc mieć spokój w  Iraku, podczas rozprawy z pro-rosyjskim Husajnem.

Kiedy doszło do zamachu stanu na Ukrainie, inspirowanym przez amerykańskie służby, wiadomo było że Rosja nie pozwoli na umieszczenie wojsk NATO w pobliżu własnych granic. Ukraińscy oligarchowie żydowskiego pochodzenia, stojący za zamachem stanu, mogli liczyć na poparcie USA, co potwierdziło się w nagranej wypowiedzi amerykańskiej dyplomatki  - Victorii Nuland.

Jestem prawie pewna, że Niemcy też maczali palce w tym zamachu stanu. Wykorzystując  fakt, że USA realizując izraelska rację stanu, koniecznie chciały zająć Krym, by zbudować tam bazę lotnicza do ataku na Iran, Niemcy zaczęły naciskać na przyjęcie Ukrainy do UE, oczywiście w wiadomym celu – aby podporządkować sobie kolejne państwo. Plan ten Niemcy na pewno będą chciały osiągnąć, zwłaszcza, że dysponują poparciem lobby żydowskiego w USA. Tylko czekać, gdy Poroszenko zacznie wyprzedawać Ukrainę niemieckim koncernom, byleby zdobyć fundusze do wojny z Rosją.

Ideologią spajającą Ukrainę jest banderyzm, który rozwinął się podczas niemieckiej okupacji w czasie drugiej wojny światowej. Naziści zachęcali zresztą Ukraińców do mordowania Polaków i Żydów. Po wojnie Bandera ścigany przez ZSRR i PRL, za zbrodnie ludobójstwa popełnione na Rosjanach i Polakach uciekł do Niemiec Zachodnich . Ukrywał się w Monachium i tam go dopadły rosyjskie służby.

Obecnie Niemcy stosują tę sama politykę wobec banderowców, jak podczas wojny. Podpuszczają ich do czystek etnicznych na ludności rosyjskojęzycznej zamieszkującej tereny Ukrainy. Mechanizmy te zastosowano także w wojnie na Bałkanach. Berlin koncentruje zainteresowanie nowych ukraińskich władz na konflikcie z Rosją, łudząc jednocześnie, razem z USA, pomocą wojskową. Nie ma jednak nic za darmo, więc Ukraina za dostarczany sprzęt będzie musiała płacić swoimi aktywami. A ściślej tymi, które jeszcze posiada. Są to m.in żyzne i urodzajne ziemie. Jednak w pierwszej kolejności  Niemcy postąpią tak samo jak w Polsce, czyli przejmą cały handel hurtowy i detaliczny, czyniąc z Ukrainy kolejny rynek zbytu na swoje wyroby. I jestem pewna, że Ukraina zostanie przyjęta do UE, bo tego życzy sobie niemiecki hegemon, który dawno już zrezygnował z użycia nieskutecznych środków militarnych, by podbić dany kraj.

Można powiedzieć, że sankcje rosyjskie wobec gospodarki Unii były wpisane w plan opanowania Ukrainy. Niemcy wiedza, że w dłuższej perspektywie i tak się im to opłaci. Jednocześnie sankcje  gospodarcze, które zastosowali w odwecie Rosjanie, bardziej odbiją się na gospodarkach innych unijnych krajów, takich jak Włochy, Francja, Hiszpania, czy Grecja, niż na gospodarce niemieckiej, czyniąc jednocześnie te kraje bardziej zależnymi od waluty euro, a przez to także Niemców. Berlin przewidział, że Rosja zrezygnuje z budowy gazociągu „South Streem”, który dawałby krajom południa Europy większa niezależność od hegemonów niemieckich.

Musimy pamiętać, że Ukraina jest tylko etapem w odwiecznym niemieckim marszu na wschód. Głównym celem Berlina, jak i Waszyngtonu pozostanie oczywiście Rosja. O ile USA z lobby żydowskim nawet się z owym planem specjalnie nie kryją, o tyle Niemcy czają się za plecami Amerykanów, by w odpowiednim momencie przystąpić do rozbioru Rosji i przejąć ogrom jej bogactw naturalnych.

Jestem pewna, że Putin nie zgodzi się na powstanie baz NATO na Ukrainie. Zresztą każda ekipa na Kremlu, widząc tak czytelne niebezpieczeństwo, nie może na nie pozwolić, bo zakrawałoby to o zdradę stanu. Na pewno łatwiejsze do przełknięcia dla Rosji byłoby przyjęcie Ukrainy do UE, czyli znalezienie się w orbicie wpływów niemieckich. Jeśli jednak żydowscy oligarchowie stojący na czele kijowskiej junty roją sobie o Krymie jako integralnej części Ukrainy, to muszą liczyć się z otwartym konfliktem rosyjsko-natowskim, bo tylko wtedy ich rojenia o kontroli strategicznego półwyspu mogą się ziścić. W krótkiej, kilkuletniej perspektywie największym zwycięzcą przewrotu na Majdanie okażą się Niemcy. Oczywiście o ile Rosjanie zgodzą się na przyjęcie Ukrainy do UE. Warto również odnotować, że Niemcy kontrolując walutę euro zrobią wszystko by koszty przyjęcia Ukrainy do UE poniosły te kraje, w których maja największe wpływy.

Rosja natomiast uskrzydlona zwycięstwem w wojnie o rubel, od której gorsza może być tylko bezpośrednia inwazja militarna, będzie podsycała konflikt w Donbasie, by wykończyć Ukrainę ekonomicznie. Ponadto agenci rosyjscy będą wzniecać bunty ludności ukraińskiej na pozostałym obszarze Ukrainy, wykorzystując katastrofalna sytuację gospodarczą. Wojna w Donbasie prowadzona będzie bezterminowo, dając złudne nadzieje kijowskiej ekipie na zwycięstwo militarne. Rosyjski wywiad ma bardzo dobre rozeznanie w kwestii stanu uzbrojenia ukraińskiej armii. Jeśli Amerykanie wraz z pozostałymi krajami NATO dozbroją Ukrainę, Rosja wyśle separatystom adekwatną ilość i jakość broni oraz zaopatrzy w przeszkolonych ochotników.

Trudno powiedzieć czy Niemcy w ramach UE będą chcieli Ukrainy będącej w permanentnym konflikcie militarnym z Rosją. Może  chodzić jedynie o rozbudzenie politycznych nadziei. Wiemy jednak że Donbas jest kluczem dla Ukrainy do UE. Z kolei MFW uzależnił swoje pożyczki  dla Ukrainy od przywrócenia porządku w Donbasie. To z kolei nastąpi jedynie w obliczu kapitulacji Ukrainy w Donbasie. Oczywiście na rosyjskich warunkach.

 

Naiwni Amerykanie łudzą się, że sankcje na tyle obniżą poziom życia ludności w Rosji, że naród z tęsknoty za poziomem życia sprzed aneksji Krymu zbuntuje się przeciwko ekipie Putina i wymusi zwrot półwyspu Ukrainie. Skoro nie udał się atak na rubla, to trzeba budować „społeczeństwo obywatelskie” w Rosji, czyli skuteczną agenturę wpływu. Moim zdaniem taka agentura prędzej znajdzie się jednak w kolonii karnej niż zrobi jakakolwiek przewrót zagrażający ekipie Putina.


 

KOMENTARZE

 • Autor
  Mam podobne poglady na ten temat. Poczatkowo nie doceniałem A. Merkel, myśląc iż wykonuje ona tylko polecenia Obamy. Aktualnie zrozumiałym staje sie / w sprawie Ukrainy / - zachowanie Tuska i jego awans. Sikorski również był inspirowany przez przez naszego zacnego Premiera, co posrednio wyjaśnia afera taśmowa.
 • do autora
  nie naziści tylko NIEMCY NIEMCY
 • @autor
  http://maciejsynak.blogspot.com/2013/12/jak-niemcy-stworzyli-ukraine-i-w-jakim.html
 • Znalazłem niedawno taką stronę, na ten temat:
  http://werwolfcompl.blogspot.com/
  warto tam zajrzec
 • @jarema 20:08:09
  Myślę, że właśnie nie zwykli Niemcy a naziści. Zwykły bauer z Bawarii ma gdzieś jakąś tam ekspansję na tereny np polskie. On swój heimat, swoje gospodarstwo, które na wysokim poziomie utrzymuje jego rodzinę. Jego potomni nie muszą szukac pracy po całej europie. Wieczorami ma swój szynk, gdzie spotyka się z kolegami takimi jak on, którzy od pokoleń gospodarzą na swojej ojcowiźnie. Mają swoje oktoberfesty i całą swoją taką bogatą kulturę. Bauer nie rozgląda się na sąsiadów tych bliskich, czy tych dalekich, by im coś ukraśc, bo na jego placu stoją Beemy i merce i cały park maszyn rolniczych...
  To nie ci Niemcy wymyślają hasła typu Drang nach Osten.
 • @
  Ukraiński dramat polega na tym, że żydo-masoneria buduje "Większy Izrael" i rozciąga swoją dominację na wschód w ramach programu Nowy Porządek Świata (NWO) jak śpiewano w Międzynarodówce:
  "Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,
  Przed ciosem niechaj tyran drży!
  Ruszymy z posad bryłę świata,
  Dziś niczym, jutro wszystkim my! "

  - a ludność Ukrainy chce swobodnie wyjeżdżac na Zachód. Identycznie było w Polsce przed 2004.
 • @ Mania
  "Moim zdaniem taka agentura prędzej znajdzie się jednak w kolonii karnej niż zrobi jakakolwiek przewrót zagrażający ekipie Putina."

  Tu jest chyba jeszcze taki problem - jak zwarta jest ekipa Putina.

  Doświadczenia z czasów I wojny światowej mówią nam, że Niemcy solidnie mieszali na dworze carskim i w sferach rządowych. No i potem dobili Rosję "majdanem", czyli Leninem z forsą w zaplombowanym wagonie, fakt.
 • @Autor
  Mysle, ze to trafna ocena zaangazowania niemieckiego na Ukrainie. Moze nalezaloby mocniej zaakcentowac iskrzacy splot interesow usraelsko -niemieckich zorientowanych na utworzenie zgermanizowanej neo chazarii.
  Rozsadny i wywazony tekst.
 • @jarema 20:08:09
  Jak to żyd pisze to naziści !!! Polak napisze Niemcy !!!!
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianski Aryjczyk lach ! POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! bez żydo-NATO !!
 • @Jan Paweł 21:53:18
  Skoro już znalazłeś moją stronę nt. werwolfu, wypadałoby ją dokładnie poczytać.

  Zwykli niemcy wybrali hitlera do władzy, zwykli niemcy przygotowali listy prosprykcyjne, i zwykli niemcy mordowali Polaków w Szpęgawsku, Piaśnicy i Mniszku - selbstschutz się nazwali.

  powstał w Starogardzie jeszcze przed połową września tzw. Volksgericht (sąd ludowy), który funkcjonował do końca listopada. Ów „sąd” – złożony z około piętnastu volksdeutschów pod przewodnictwem landrata Erwina Johsta – bez jakichkolwiek podstaw prawnych decydował o losie uwięzionych.


  Jak odróżnić jednych od drugich?
  Zwykłych niemców morderców od zwykłych niemców niemorderców?

  "Jego potomni nie muszą szukac pracy po całej europie. Wieczorami ma swój szynk, gdzie spotyka się z kolegami takimi jak on, którzy od pokoleń gospodarzą na swojej ojcowiźnie."

  Nie muszą szukać, bo niemieckie służby specjalne pozostałe po wojnie w Polsce przejęły SB [poczytaj dokładnie werwolfa] i doprowadziły do upadku gospodarczego Polski - to, że jeszcze funkcjonujemy świadczy tylko o tym, że nie zamierzają zarzynać dojnej krowy, tylko chcą z niej wycisnąć ile się da.

  Niemcy od pokoleń pasożytują na Polakach [zabory min.] stąd szynk i gospodarzenie od pokoleń na ojcowiźnie, jak to nazywasz...

  "Bauer nie rozgląda się na sąsiadów tych bliskich, czy tych dalekich, by im coś ukraśc, bo na jego placu stoją Beemy i merce i cały park maszyn rolniczych..."

  Niemcy cały czas nas okradają, dlatego ceny mamy zachodnie, a płace niewolnicze, wszystkie te beemy i park maszyn to konsekwencja II wojny światowej – wojny przez nas przegranej.
  Dobrobyt przedwojennych niemiec był na kredyt – na poczet łupów w Polsce.

  Konsekwencje trwają do dzisiaj. Niemcy mają dobrze, bo nadal nas okradają, w zeszłym roku wytransferowano na zachód ponad 80 miliardów złotych, a tymczasem minister zdrowia funduje Polakom eutanazję – czyli kontynuuje niemiecki Generalny Plan Wschodni...
 • @Playset 20:03:07
  Wsrod polskich sprzedajnych eliciarzy jest pelna zgoda co do postepowania wobec Rosji, zgodnie przede wszystkim z interesem niemieckim.
 • @jarema 20:08:09
  Oczywiscie ze mowiac o nazistach mam na mysli Niemcow. Jest to zupelnie obojetne, czy hitlerowskich czy wspolczesnych, gdyz polityka wobec Slowian nie ulegla zmianie, na tym etapie zmienily sie tylko srodki.
 • @Maciej Piotr Synak 20:36:50
  Pzreczytalam i dziekuje
 • @Jan Paweł 21:39:12
  Dziekuje za linka i pozdrawiam
 • @Maciej Piotr Synak 12:15:18
  Faktem jest, że Hitler wygrał wybory w bardzo demokratyczny sposob. Jednak, to nie "zwykli Niemcy" posadzili go u steru władzy. Przyczynkiem do powstania Socjalistyczno-Robotniczej partii Hitlera, NSDAP, byli Żydzi ze swoim totalitarnym zamiarem podboju świata.
  II-ga Wojna Światowa była zderzeniem dwóch grup żydo-komunistycznych majacych to samo marzenie, NSDAP i Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR. Początkowo współpracowali ze soba - Pakt Ribbentrop-Mołotow.
  Żydowscy instygatorzy po stronie niemieckiej:
  1. Żydo-komunistyczna Bawarska Republika Radziecka;
  2. Zionistische Vereinigung für Deutschland (ZVfD) - prężna organizacja syjonistów niemieckich, która stała się podporą (10%) Socjalistyczno-Robotniczej partii Hitlera, NSDAP;
  3. Fritz Haber - chemik, opracował produkcję Cyklonu B;
  4. Szef Policji Bezpieczeństwa i SD, SS-obergruppen-führer, kierownik Głównego Urzędu Bezpieczeństwa SS Reinhard Heydrich;
  5. Wolnomularz Podpułkownik SS Adolf Eichmann;
  6. Instruktor SS Prof. Bostowitsch;
  7. Marszałek Polowy Erhard Milch;
  8. Dyrektor Akademii Prawa Niemieckiego i Generalny Gubernator w Polsce Hans Frank;
  9. Szeregi żydowskich żołnierzy Hitlera (http://hotnews.pl/artpolska-1229.html);
  10. Kapo w obozach;
  11. Jüdischer Ordnungsdienst (http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Ordnungsdienst)
  12. Sadystyczna Żydowska Policja „OD Gruppen” odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenach okupowanych przez Nazistów (http://thisiszionism.blogspot.com/2008/08/hitlers-jewish-police.html).

  We współczesnych czasach, ci sami Żydzi wrócili z tym samym marzeniem do Ukrainy. Tym razem z Ameryki.
 • @Jan Paweł 21:53:18
  Dzieki temu ze Niemcy podporzdkuwuja sobie kraje Europy, dlatego moga zyc na wysokiej stopie. Bauer z Bawarii ne musi sie martwic o swoja przyszlosc, jak polski rolnik, niszczony dotacjami unijnymi i karami za nadprodukcje.
 • @Zdzich 22:07:34
  Dzieki temu Niemcy beda mieli darmowa sile robocza z Ukrainy.
 • @KOSSOBOR 00:03:31
  Jest prawda ze Majdan skonsolidowal Ukraincow i o tym sie szeroko mowi, natomiast nic nie mowi sie o tym jak skonsolidowany jest narod roosyjski wokol Putina.
 • @1abezmetki 00:47:13
  Zamieram rowneiz o tym napisac w mare wolnego czasu.
 • @PAPuga TASSmańska 03:41:08
  Nie ze wszystkim sie zgadzam. Watykan niczego nie kontroluje, to tylko propaganda masonska.
 • @slepa manka 16:37:46
  Nie tylko Niemcy. Cala Europa Zachodnia tez. Tylko ze z emigrantami przychodzi ich mentalnosc i nawyki. Pytanie: czy potrzebujemy banderowcow na Zachodzie?
 • @Maciej Piotr Synak 12:15:18
  Uwienczenie dominacji niemieckiej w POlsce bedzie po przyjeciu waluty Euro.
  Bedzie to juz calkowita kapitulacja Polski.
 • @PAPuga TASSmańska 19:52:46
  To wszystko co produkujesz tutaj n.t. Kościoła to kompletne bzdury sporządzone przez morderców Chrystusa i masonerię.
  Niemniej jednak, skoro Katolicy żyjący wg doktryn Kościoła przez 2 tys. lat, oraz obecnie 90% Polaków, którzy są Katolikami to .. BARANY; zatem kim ty jesteś?
 • @PAPuga TASSmańska 22:41:14
  "Idąc, za przykładem twoich wodzów watykańskich, po prostu najbezczelniej Zdzichu ŁŻESZ!!! "

  Nie, ja nie łżę, wściekły moronie, który przyszedłeś tu chrześcijaństwa nas nauczać pod tytułem "Niemiecki interes na Ukrainie".
  Do tego, ja nie mam żadnych "wodzów watykańskich", debilu.
 • artykuly w prasie amerykanskiej na temat roli Polski ...
  http://www.veteranstoday.com/2014/09/13/neo-poland-is-becoming-52nd-state-of-the-united-states/
 • @slepa manka / Kim sa ci "Niemcy"?
  .
  Jeśli media i banki w Niemczech leża w tych samych rękach, co prawie wszędzie na świecie, to kto naprawdę decyduje o kierunku w jakim zmierza ten naród?
 • @PAPuga TASSmańska 10:43:13
  .
  Fragmenty, jakie poznałem maja sens. Szkoda, że nie mam aż tyle wolnego czasu, by poznać ten tekst w całości.
 • Niemiecki interes na Ukrainie
  Zawsze mówiłem i będę mówił że za Smoleńskiem stoją szwaby.
 • @Czartoryski 12:27:05
  A kto powiedział, że fantastycznie ilustrowane bajki dla dzieci POCZYTAJ MI MAMO pisane przez znanych syjonistów i masonerię nie mają sensu?

  Zauważyłem też szczególną intensyfikację ich publikacji tóż przed Niedzielą i innymi świętami katolickimi. Wszystko wg planu.
 • @PAPuga TASSmańska 17:04:41
  Dlaczego demonizujesz papieża Franciszka tylko dlatego, że Szimon Peres zaproponował mu utworzenie „ONZ religii”? (O ile to prawda.)

  "Problem jest też przede wszystkim w tym, że sprawy dotyczące religii omawiane i proponowane są przez polityków i przy ich udziale." Nie tylko! Demonizowane są również przez anty-Chrześcijan, takich jak ty.
 • @PAPuga TASSmańska 19:07:55
  "Katolicyzm to jest pogański KULTY astralny (także astrolatria) – kult ciał niebieskich m.in.: Słońca, Księżyca, gwiazd, planet, które zostały podniesione do rangi obiektów czci religijnej." - PAPuga TASSmańska 04.01.2015 19:07:55

  A ty z pewnością jesteś bogiem Słońca, który przyszedł mnie tu oświecić.

  A co zrobił by bóg Księżyca Pope Nimrod, gdyby został Papieżem?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930